Forhandlerbetingelser

Opdateret 10. juni 2019

Dette er en juridisk aftale (“Aftalen”) mellem den tilknyttede forhandlerdeltager (“Forhandleren”), der er registreret for og er modtager af fordele ved deltagelse i Webfrontens forhandlerprogram (“Programmet”); og Webfronten (“Firmaet”, “Webfronten”), den juridiske ejer af domænet og websitet webfronten.dk (“Websitet”). Samlet benævnt “Parterne”.

Programmet tillader Forhandleren at promovere Webfrontens produkter og modtage provision i henhold til nedenstående vilkår. Forhandlerens aftale om at være bundet af disse vilkår er anerkendt af Forhandlerens ansøgning til og deltagelse i Programmet.

Læs venligst denne aftale omhyggeligt. Ved at ansøge om at deltage i Programmet accepterer du vilkårene i denne Aftale. Du accepterer også vores handelsesbetingelser og privatlivspolitik.

Gensidigt forhold

Det er i Webfrontens interesse at udvikle og opretholde et gensidigt fordelagtigt forhold til Forhandleren. Derfor er det Webfrontens hensigt at behandle Forhandleren retfærdigt og gennemsigtigt.

Disse tilknyttede vilkår giver vejledning til både Webfronten og Forhandleren i styringen af ​​deres forhold. Imidlertid vil der opstå omstændigheder, der ligger uden for omfanget af, hvad Webfronten er i stand til rimeligt at forudse og adressere i disse vilkår. Derfor beholder Webfronten autoriteten til at afgøre, om Forhandleren er i et godt forhold, efter eget skøn.

Provisioner udbetales kun til forhandlere som er i et godt gensidigt forhold med Webfronten.

Hvis Webfronten fastslår, at Forhandleren har mistet sine gode status, vil Forhandleren få besked om beslutningen. Ved Webfrontens eget skøn kan Forhandleren tilbydes mulighed for at genvinde den gode status. Imidlertid forbeholder Webfronten sig ret til at opsige Forhandlerens konto til enhver tid, hvilket medfører fortabelse af alle ubetalte provisioner, hvis Kinsta efter eget skøn bestemmer af en eller anden grund, at Affiliaten ikke længere er i god stand.

Ansøgning til forhandlerprogrammet

Webfronten forbeholder sig ret til at godkende eller afvise enhver ansøgning om medlemskab af Programmet til hvem som helst, når som helst, med hvilken som helst grund eller uden grund.

Ansøgninger kan afvises, hvis vi fastslår, at en ansøger er uegnet til programmet af en eller anden grund, herunder, men ikke begrænset til, tidligere ansøgerens historie om ikke at overholde Programmets vilkår og betingelser, hvis ansøgerens hjemmeside eller aktivitet kan relateres til enhver ulovlig, ærekrænkende, uanstændig, chikanerende eller på anden måde uhensigtsmæssig aktivitet, såsom at opfordre til ulovlig aktivitet, fremme vold, fremme eller hjælpe andre i forbindelse med krænkelse af ophavsretten, deltage i at sende uønsket e-mail osv.

Forhandleradfærd

Overholdelse af følgende adfærdskodeks er obligatorisk for deltagelse i programmet. Manglende overholdelse af disse krav skal være begrundelse for øjeblikkelig suspension eller opsigelse af Forhandlers konto og fortabelse af alle ubetalte provisioner, som besluttet efter Webfrontens eget skøn.

 1. Forhandler er ansvarlig for at give fuldstændig og præcis information ved registrering til programmet og opretholde disse oplysninger til enhver tid i deres tilknyttede konto. Sådanne oplysninger inkluderer, men er ikke begrænset til: kontaktoplysninger, herunder en gyldig e-mail-adresse, webadresser til hjemmesider, hvor Webfronten vil blive markedsført, salgsfremmende metoder og midler, betalingsoplysninger osv.
 2. Webfronten forbeholder sig ret til at kontakte Forhandler og anmode om yderligere data vedrørende alle de websites, hvor Forhandler reklamerer for Webfronten og den salgsfremmende praksis, der anvendes af Forhandler. Forhandler er forpligtet til at levere sandfærdige og detaljerede oplysninger til Webfronten efter anmodning.
 3. Forhandler bør handle i god tro i hans forhandlerpraksis og henvise kunder, som er i god stand. Kunder i god stand er værtindehaverne, der har givet gyldige kontaktoplysninger og ikke er markeret for høj svindelrisiko; og opfylder kravene i Webfrontens handelsbetingelser.
 4. Forhandler har lov til at bruge Webfrontens produktinformation, herunder priser og hostingplandetaljer, på deres hjemmeside. Forhandler er dog ansvarlig for at holde informationen ajourført, da Webfronten vil ændre produktpriser og planlægge oplysninger fra tid til anden efter eget skøn.
 5. Forhandler bør ikke engagere sig i incitiverede programmer, forretningsmulighedssider, indsætte et link til Webfronten (enten et henvisningslink eller ej) på et kuponwebsted eller bruge markedsføringspraksis, der kan være uetisk.
 6. Forhandler må ikke bruge eller opmuntre deres henvisninger til at bruge, ophavsretligt beskyttet eller tredjepartsmateriale på websteder, der er hostet af Webfronten, uden den oprindelige forfatters samtykke.
 7. Forhandler er eneansvarlig for udviklingen, driften og vedligeholdelsen af ​​sin egen hjemmeside og for alle materialer, der vises på sine hjemmesider. Forhandler repræsenterer og garanterer for virksomheden, at materialer, der er opført på et websted, som Forhandler bruger til at generere henvisninger under dette program, ikke krænker eller krænker tredjeparts rettigheder (herunder f.eks. ophavsret, patenter, varemærker, privatlivets fred , eller andre personlige eller ejendomsretlige rettigheder), og at materiale, der er opført på Forhandlers hjemmeside, ikke er injurierende eller på anden måde ulovligt. Affiliate anerkender, at (i) Webfronten ikke er bekendt med indholdet på den associerede hjemmeside og (ii) Webfronten udelukker udtrykkeligt ethvert ansvar for indholdet på en Forhandlers hjemmeside.
 8. Forhandleren bør kun bruge reklamemateriale til fremme af Webfronten, der er godkendt af Webfronten. Ethvert materiale, der ikke udleveres officielt af Webfronten, anses for ikke at være godkendt. Efter anmodning fra Webfornten vil Forhandler ændre deres brug af reklamemateriale for at overholde disse vilkår. Logoer, varemærkede varer eller tekstindhold, der ikke er leveret til Forhandler, kan ikke bruges uden forudgående skriftlig tilladelse.
 9. Forhandler skal ikke henvise sig selv på nogen måde. Dette omfatter henvisninger til enhver operation eller hjemmeside, hvor Forhandler har en bestemmende interesse. Enhver henvisning, hvor betaling sker ved anvendelse af en betalingsform, der kontrolleres af eller tilhører den tilknyttede virksomhed, betragtes som en overtrædelse af disse vilkår.
 10. Forhandler skal skildre Webfronten og Webfrontens produkter og tjenester nøjagtigt og må ikke forveksle Webfronten på nogen måde. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, vildledende kunder med hensyn til karakteren af ​​Webfrontens produkter og tjenester, giver ikke-eksisterende rabatter og fejlagtigt angivelse af plan eller anden information.
 11. I overensstemmelse med gældende lov skal Forhandler oplyse, at de er i et forhandlerforhold med Webfronten. Forhandler må ikke skjule deres forhold til Webfronten og derved skjule Forhandlers deltagelse i dette Program; Ejeren skal heller ikke forklare deres forhold til Webfronten ved at præsentere sig som Webfronten, eller som partner, medarbejder eller på anden måde officiel repræsentant for Webfronten.
 12. Forhandlers websites må IKKE indeholde uanstændigt, ulovligt eller pornografisk materiale eller andet materiale, der anses for at være uhensigtsmæssigt. Dette omfatter, men er ikke begrænset til: fordomme, had, pornografi, sataniske materialer, varemærker og copyright materialer og alt “voksent” indhold. Betegnelsen af ​​ethvert materiale som sådan beskrevet ovenfor er udelukkende efter Webfrontens skøn.

Upassende reklame

Webfronten kræver, at Forhandler overholder de højeste standarder for professionalisme. Af denne grund må Forhandler ikke engagere sig i nogen form for upassende eller uetisk reklame. Webfronten har alene ret til at afgøre, om en promoveringsmetode, der anvendes af Forhandler, er passende eller upassende.

Uegnede former for reklame omfatter, men er ikke begrænset til:

 1. Brug af ulovlig eller spammetode til reklame som uopfordret e-mail, uautoriseret placering af henvisninger i fora, kommentarer, nyhedsgrupper, opslagstavler, sociale medier osv. Webfronten tolererer ikke nogen form for spam eller uopfordret email.
 2. Konkurrerer med Webfrontens annonceindsats. Webfronten kan fra tid til anden vælge at deltage i onlineannoncering. Forhandler må ikke konkurrere med Webfronten i nogen form ved at placere reklamer rettet mod Webfrontens varemærker og servicemærker eller placere reklamer, der på nogen måde annoncerer eller viser Webfrontens varemærker eller servicemærker. Det betyder, at Forhandler ikke må byde på (hvad angår onlineannoncering, herunder men ikke begrænset til Pay per Click eller Pay per Impression-kampagner) på søgeord eller sætninger, der indeholder Webfronten-varemærker, servicemærker, registrerede varemærker eller registrerede webadresser eller på eventuelle variationer, forkortelser eller stavefejl af samme. Dette betyder også, at Forhandler ikke skal vise Webfronten.dk eller Webfrontens varemærkebeskyttede navn eller nogen variation, forkortelse,
 3. Henvisende trafik til Webfronten gennem betaling for at læse, betale for at klikke, bannerudvekslinger, klik på udvekslinger, PPC-reklame, pop-up eller lignende metoder. Henvisninger til hjemmesiden skal ske fra Forhandlers hjemmeside(r).
 4. Tilbyde penge tilbage, belønninger eller andre former for incitamenter uden forudgående godkendelse fra Webfronten.
 5. Brug af Webfrontens reklamemateriale, varemærke eller navn på en måde, der skader Webfrontens billede, som bestemt efter Webfrontens eget skøn.
 6. Brug af iframes eller andre teknikker eller teknologi til at føje Forhandlers tracking cookie til en henvisning på andre måder end en faktisk click-through.
 7. Brug af link cloaking, eller maskeringsteknikker eller teknologi, med det formål at fremme Webfronten på websteder og/eller netværk, der ikke udtrykkeligt nævnes i Forhandlers profil.
 8. Forhandlers domænenavne, sociale medierprofiler eller enhver anden online eller offline tilstedeværelse må IKKE indeholde søgeord og sætninger indeholdende Webfrontens varemærke eller andre variationer eller stavefejl, der forvirrende svarer til Webfrontens varemærke, navn eller domænenavn.
 9. Forhandler må ikke placere nogen links til Webfronten eller henvise til Webfronten på nogen måde på kuponwebsites.

Valuta

Den valuta, der anvendes i disse vilkår og inden for forhandlersystemer, er danske kroner (DKK). Alle beløb beregnes og betales til Forhandler i DKK.

Fejl og udeladelser

Hvis der opdages en fejl eller undladelse, skal Webfronten rette problemet så hurtigt som praktisk muligt efter opdagelsen af ​​fejlen eller udeladelsen. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, fejl eller undladelser, der resulterer i manglende korrekt sporing af henvisninger eller manglende korrekt beregning, godkendelse og betaling af tilknyttede provisioner.

Sporing af cookies

Sporingen af ​​forhandlersalg udføres automatisk ved brug af cookies. Cookierne er placeret i browseren til den person, der har klikket på Forhandlers henvisningslink og således har nået hjemmesiden.

Cookien gemmes i 60 dage. Hvis der er en tidligere tilknyttet cookie i samme browser, overskrives den af den nyere.

Provisioner må ikke deles mellem partnere. Provisioner udbetales kun til den Forhandler, hvis henvisningscookie er aktiv på købstidspunktet.

Selskabet bærer intet ansvar, hvis kunden har slettet deres browser cookies enten med vilje eller utilsigtet. Ingen tilknyttet provision vil blive betalt for sporingsfejl af nogen art, herunder uden begrænsning eventuelle sporingsfejl forårsaget af Affiliates redigering, maskering eller manipulation af links.

Henvisninger og henviste kunder

En henvisning sker, når en potentiel kunde når hjemmesiden ved at klikke på Forhandlers henvisningslink. Hvis en henvisning foretager et køb i den tid, hvor cookien er gyldig, bliver henvisningen til en henvist kunde.

En henvist kunde bliver aktiv, når der foretages betaling, og henvisningsaktiveringsdatoen er sat til det tidspunkt, hvor den henviste kunde bliver aktiv.

En henvist kunde bliver inaktiv, når den ikke længere abonnerer på en vedligeholdelsesaftale. Inaktive henviste kunder genaktiveres (bliver aktive), hvis de abonnerer på en vedligeholdelsesaftale, forudsat at de ikke er blevet permanent fjernet fra Forhandlers konto på grund af en periode med langvarig inaktivitet.

Henvisningsaktiveringsdatoen kan nulstilles afhængigt af varigheden af ​​inaktivitet:

 • Hvis en inaktiv henvist kunde genaktiveres efter mindre end 48 timers inaktivitet, er der ingen indflydelse på henvisningsaktiveringsdatoen.
 • Hvis en inaktiv henvist kunde genaktiveres efter mere end 48 timers inaktivitet, skal henvisningsaktiveringsdatoen nulstilles til det tidspunkt, hvor den henviste kundes inaktivitetsperiode slutter.

Inaktive henviste kunder skal fjernes permanent fra Forhandlers konto efter en periode med langvarig inaktivitet. Varigheden af ​​den periode, der resulterer i permanent fjernelse, varierer afhængigt af de provisioner, der tidligere er genereret af den henviste kunde.

 • Henviste kunder, der IKKE HAR genereret den engangskommission, der er beskrevet i disse vilkår, skal fjernes permanent fra Forhandlers konto, hvis de bliver inaktive og forbliver kontinuerligt inaktive i mere end 30 dage.
 • Henviste kunder, der HAR genereret engangskommissionen, fjernes permanent fra Forhandlers konto, hvis de bliver inaktive og forbliver kontinuerligt inaktive i mere end 60 dage.

Akkumulering af henviste kunder til Forhandler

Henviste kunder og de tilsvarende provisioner skal tilfalde Forhandler-kontoen for salg foretaget af Webfronten og henvist af Forhandler, der svarer til disse kriterier:

 • Salget blev foretaget som følge af Forhandlers aktive refererende indsats. Webfronten accepterer dette som sandt, hvis den omtalte kunde har en aktiv cookie, der angiver, at Forhandler har henvist kunden til hjemmesiden.
 • Den henviste kunde har aldrig tidligere været kunde hos Webfronten.
 • Forhandlers konto er aktiv på det tidspunkt, hvor den henviste kunde foretager et køb. Ingen provision tildeles salg, der blev foretaget før ansøgning til Programmet, før godkendelse af Affiliates ansøgning eller efter suspension eller opsigelse af Forhandlers konto.

Webfronten forbeholder sig retten til at anse ethvert salg ugyldigt efter eget skøn uden at være ansvarlig for yderligere forklaring og begrundelse.

Kommissionens status

Provisioner kan klassificeres som værende i en af ​​tre stadier:

 1. Godkendte provisioner er dem, der er godkendt til betaling, men som endnu ikke er betalt til Forhandler.
 2. Betalte provisioner er alle provisioner, der er godkendt og efterfølgende betalt til Forhandler.
 3. Fortabte provisioner er eventuelle provisioner, som Webfronten har besluttet ikke skal betales til Forhandler på grund af en overtrædelse af disse vilkår eller et tab af god status.

Grundlag for beregning af provisioner

Når betaling for et ikke-gratis produkt er modtaget af Webfronten fra en henvist kunde, er indkomsten i forbindelse med betalingen forholdsmæssigt fordelt over hele den periode, der er omfattet af abonnementet. Indtægterne realiseres derefter, når tiden dækket af abonnementet passerer.

Provisioner beregnes kun ud fra indkomst, der modtages til et givent produkt. Hvis kunden har modtaget en rabat, beregnes provisionen ud fra den nedsatte pris. Engangsgebyrer og tillægsabonnementer tages ikke i betragtning ved beregning af provisioner.

Webfronten opkræver moms for salg til EU-borgere og EU-baserede virksomheder. Derudover kan selskabet indsamle andre skatter i fremtiden. Forhandler accepterer udtrykkeligt, at provisionen betales ud fra den pris, som kunden betaler eksklusiv moms eller anden afgift eller gebyr.

Provisionsprocenten og engangsprovisionen kan ændres uden forudgående underretning til enhver tid eller fra tid til anden i Webfronten eneste og absolutte skøn. Forhandler vil blive underrettet om enhver ændring i provisionsrenten.

Godkendelse af kommissionen

Når en kommission er blevet beregnet og krediteret til en Forhandlers konto, er det en godkendt provision, og den vil blive udbetalt til Forhandler, selvom den henviste kunde efterfølgende bliver inaktiv. Godkendte provisioner må kun fortabes som beskrevet i udtalelsen “Fortabte provisioner” i den del af disse vilkår, der definerer kommissionens status.

Engangs-provision

Engangskommissioner beregnes og godkendes en gang for hver henvist kunde. For at generere engangskommissionen skal følgende kriterier være opfyldt:

 1. Forhandler skal være i god stand.
 2. Den henviste kunde må ikke være kriminel.
 3. Den henviste kunde skal have været aktiv (abonneret på mindst en ikke-fri vedligeholdelsesaftale) i en periode på mere end 2 måneder, som bestemt ved at måle tidsforløbet fra referralaktiveringsdatoen. Denne tidsperiode henvises til som engangskommissionens kvalifikationsperiode.

Når disse kriterier er opfyldt, skal den engangsforpligtede beregnes, godkendes og vises på den tilknyttede Forhandlers konto.

Engangskommissionen er på 500 DKK uanset om den henviste kunde køber en Small, Medium eller Large vedligeholdelsesaftale.

Tilbagevendende provisioner

En 15% tilbagevendende provision beregnes og godkendes, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. Forhandler er i god stand.
 2. Den henviste kunde har genereret indkomst via et vedligeholdelsesabonnement, og denne indkomst var ikke allerede medtaget i beregningen af ​​tidligere godkendte provisioner.
 3. Den henviste kunde er ikke kriminel.
 4. Engangskommissionen er godkendt.
 5. Mindst 30 dage er gået siden godkendelsen af ​​eventuelle tidligere provisioner.

Den første tilbagevendende kommission er godkendt ca. 30 dage efter godkendelse af engangskommissionen. Denne proces gentages ca. hver 30. dag, indtil den henviste kunde bliver inaktiv.

Tilbagevendende provision beregnes og godkendes indtil det tidspunkt, hvor den henviste kunde bliver inaktiv.

Udbetaling af forhandlerkommission

 1. Webfronten udsteder kommissionsbetalinger højst en gang om måneden.
 2. Godkendte provisioner anses for at være forfaldne 1 måned efter godkendelse og skal betales senest 1 måned efter forfald. Som følge heraf skal tidspunktet for godkendelse af en provision til betaling ikke overstige 2 måneder.
 3. Abonnementer, hvor ingen indkomst er realiseret af en eller anden grund, herunder, men ikke begrænset til, kreditkortsvindel, uretmæssig gæld, aflysninger, tilbageførsler og kreditter for returnerede hosting-tjenester, er ikke berettiget til en provision.
 4. Provisionsgrundlaget og kursen kan ændres når som helst eller fra tid til anden, efter Webfrontens eget valg.
 5. Kommissionudbetalinger foretages via bankoverførsel. Efter Webfrontens eget skøn kan andre betalingsmetoder anvendes, hvis det er aftalt af både Webfronten og Forhandler. Webfronten er ikke ansvarlig for eventuelle transaktionsgebyrer, der opkræves af betalingsudbyder. Webfronten skal betale det nøjagtige beløb af provisionen til den tilknyttede virksomhed.
 6. Betaling sker kun, hvis saldoen på alle godkendte provisioner er mere end 300 DKK. Hvis gebyrbeløbet er mindre end 300 DKK, forbliver saldoen på Forhandlers konto indtil den næste betalingscyklus, hvor gebyrbeløbet overstiger 300 DKK.
 7. Webfronten er ikke ansvarlig for tabte, stjålne eller misdirectede tilknyttede provisioner.
 8. Du accepterer, at du alene er ansvarlig for alle skatteforpligtelser på grund af alle skattemyndigheder, der opstår som følge af eller i forbindelse med din deltagelse i vores forhandlerprogram. Webfronten må ikke tilbageholde nogen form for skat af nogen form for betaling.

Bedrageripolitik

Eferhånden som henviste kunder tilmelder sig tjenester, tager Webfronten skridt til at minimere risikoen for bedrageri. På trods af disse foranstaltninger forekommer der i nogle tilfælde bedrageri.

Forhandlere, der bevidst har henvist bedrageriske kunder, skal straks fjernes fra forhandlerprogrammet, og alle provisioner, som Forhandler har tjent, fortabes.

Svigagtige kunder, der henvises uden at Forhandler har kendskab til den henviste kundes svigagtige aktivitet, må ikke være årsag til, at Forhandler fjernes fra programmet. Imidlertid skal fremtidige provisionsbetalinger til Forhandler justeres for at afspejle den tabte indtægt på grund af svig begået af den henviste kunde.

Skulle Webfronten identificere et mønster eller en usædvanlig høj frekvens af svigagtig aktivitet, der er begået af en Forhandlers henviste kunder, vil Webfronten træffe passende foranstaltninger såsom at rådgive Forhandler om at ændre praksis, der tiltrækker svigagtige kunder eller afslutter Forhandlers medlemskab i Programmet.

Hvis der opdages svig, og Webfronten returnerer midler til ofre for svig, skal provisioner, der skal betales til Forhandler, genberegnes med tilbagevirkende kraft. Forhandler er ikke forpligtet til at returnere provisioner, men provisioner i forbindelse med svigagtig aktivitet vil blive fratrukket godkendte provisioner, der skal betales i fremtiden.

Kuponer

Fra tid til anden kan Webfronten vælge at tilbyde Forhandler kuponer til brug, når de markedsfører selskabet. Forhandler er kun autoriseret til at bruge kuponer, der er tildelt specifikt til Forhandler. Derudover skal Forhandler ikke placere nogen kupon, som Webfronten tilbyder på noget kuponwebsted. Kuponer er beregnet til at blive brugt af Forhandler udelukkende på deres hjemmeside(r) eller i deres legitime marketingkommunikation.

Afslutning af forhandlerprogrammet

Webfronten forbeholder sig ret til at trække programmet tilbage til enhver tid. På dette tidspunkt skal programmet ophøre med at ansøge om alle nye henvendte kundeserviceplanabonnementer, der startes derefter.

Alle aktive henviste kunders vedligeholdelsesabonnementer, der eksisterer på det tidspunkt, hvor programmet trækkes tilbage, skal fortsat tiltrække provision i overensstemmelse med disse regler, forudsat at den tilknyttede virksomheds konto forbliver aktiv. Ingen nye henvendte kunder, der introduceres efter tilbagetrækning af programmet, skal tiltrække provisioner for affiliate.

Opsigelse af en tilknyttet konto

Denne aftale ophører, når den opsiges af en af ​​parterne. Webfronten kan opsige enhver tilknyttet konto straks uden forklaring og uden forudgående varsel:

 1. I tilfælde af at Webfronten afslutter Programmet eller Forhandler mister den gode status uigenkaldeligt som bestemt efter Webfrontens eget skøn.
 2. Hvis en domstol eller et offentlig organ eller en offentlig myndighed pålægger Webfronten at slette visse indhold fra hjemmesiden (f.eks. men ikke begrænset til programmet).
 3. Hvis Forhandler ikke overholder vilkårene for forhandlerprogrammet eller Webfronten handelsbetingelser og privatlivspolitik. I så fald fortabes alle provisioner, der er optjent af Forhandler.
 4. Hvis Forhandler ikke har genereret noget salg til virksomheden i længere tid end 6 måneder.

Webfronten kan, men vil ikke være forpligtet til at suspendere en tilknyttet konto før opsigelsen af ​​forhandler-kontoen, mens du undersøger forekomsten af ​​en af ​​ovennævnte grunde til opsigelse.

Eventuelle provisioner, der allerede er godkendt på tidspunktet for opsigelsen, skal betales til Forhandler i overensstemmelse med disse vilkår, forudsat at Forhandler forbliver i god stand.

Efter opsigelse af en tilknyttet konto vil Webfronten ikke længere følge det salg, der er forbundet med den associerede virksomhed, og ingen provisioner skal foreskrives til Forhandler for fremtidige henvisninger.

Ved opsigelsen må Forhandler ikke længere bruge selskabets varemærker, bannere, billeder, indhold, varemærker eller enhver software, der betragtes som Webfrontens immaterielle rettigheder mv. på deres websted.

Forhold mellem parterne

Parterne i henhold til denne aftale er uafhængige entreprenører, og intet i denne aftale vil skabe et partnerskab, joint venture, agentur franchise, salgsrepræsentant eller ansættelsesforhold mellem parterne. Forhandler har ingen myndighed til at fremsætte eller acceptere tilbud eller repræsentationer på Webfrontens vegne. Forhandler kan ikke fremsætte nogen erklæring, hvad enten den er på Forhandler-webstedet eller på anden måde, der med rimelighed ville modsige noget i dette afsnit.

Forbehold

Webfronten garanterer ikke, at driften af ​​hjemmesiden vil være uafbrudt eller fejlfri, og Webfronten er ikke ansvarlig for konsekvenserne af afbrydelser eller fejl.

Revisioner af forhandlerprogrammet

Webfronten forbeholder sig ret til at ændre vilkårene i programmet til enhver tid. Sådanne ændringer bliver effektive og bindende efter deres udgivelse på hjemmesiden. Forhandler accepterer regelmæssigt at gennemse Forhandlerprogrammets vilkår og betingelser og være opmærksom på de foretagne ændringer. Ved at fortsætte med at deltage i Forhandlerprogrammet, efter at en revision er blevet offentliggjort, accepterer Forhandler at overholde de reviderede vilkår.

Meddelelser

Al kommunikation under disse regler skal være skriftlig pr. e-mail til den e-mail-kontaktadresse, der leveres af den part, der skal serviceres. Sådanne meddelelser anses for behørigt betjent og modtaget på afsendelsesdagen, hvis de sendes på en hverdag mellem kl. 9.00 og 16.00 GMT, forudsat at der ikke er “ikke leveret” eller tilsvarende svar modtages, ellers meddelelser sendt via e-mail uden for disse dage / tider skal anses for serviceret den næste efterfølgende arbejdsdag.

Fortrolighed

Webfrotnen kan videregive visse oplysninger til Forhandler som følge af Forhandlers deltagelse i Programmet, hvilke oplysninger, som Webfronten anser for at være fortroligt (heri kaldet “Fortrolige oplysninger”). I denne aftale omfatter udtrykket “fortrolige oplysninger”, men ikke begrænset til:

 • Eventuelle ændringer af vilkår og bestemmelser i denne aftale, der er gjort specifikt for Forhandler og ikke generelt tilgængelige for andre medlemmer af Forhandlerprogrammet.
 • Website, forretning og finansiel information vedrørende selskabet.
 • Kunde- og leverandørlister vedrørende virksomheden.
 • Prissætning og salgsinformation for Webfronten og medlemmer af Forhandlerprogrammet, bortset fra Forhandler.

Fortrolige oplysninger skal også indeholde alle oplysninger, som Webfronten udpeger som fortroligt i løbet af denne aftales løbetid. Forhandler accepterer ikke at videregive fortrolige oplysninger, og at sådanne fortrolige oplysninger forbliver strengt fortrolige og hemmelige og ikke må anvendes direkte eller indirekte af Forhandler for Forhandlers egne forretningsformål eller til andre formål, bortset fra og udelukkende i det omfang at enhver sådan information er almindelig kendt eller tilgængelig for offentligheden eller hvis det kræves i henhold til lov eller juridisk proces.

Endvidere accepterer Forhandler at opretholde sikkerheden for fortrolige oplysninger ved at udnytte mindst det samme niveau af pleje, som Forhandler bruger til at beskytte deres egne fortrolige oplysninger. Alle medarbejdere eller agenter, der handler på Forhandlers vegne, skal informeres om oplysningernes fortrolige karakter og er forpligtet til at opretholde sådan fortrolighed. Sådanne oplysninger må kun videregives til professionelle rådgivere i henhold til fortrolighedspligt, regulerende myndigheder, der kræver adgang eller som påkrævet i henhold til loven. Når det er muligt, skal Forhandler informere Webfronten, hvis sådan oplysning er påkrævet ved lov forud for sådan offentliggørelse eller, hvis det ikke er tilladt, snarest muligt derefter.

Webfronten giver ingen garanti, udtrykt eller underforstået, med hensyn til oplysninger, der er leveret herunder, herunder underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-overtrædelse eller andre garantier, uanset om de følger af loven, brugerdefineret eller adfærd eller som til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​oplysningerne, og Webfronten påtager sig intet ansvar for Forhandler eller til nogen anden person som følge af Forhandlers brug af oplysningerne.

Privatlivspolitik

Webfrontens privatlivspolitik er medtaget heri som reference og regulerer al indsamling, opbevaring og brug af personlige data. Ved at acceptere vilkårene og betingelserne i dette afsnit accepterer Forhandler udtrykkeligt brugen og offentliggørelsen af ​​hans/hendes personligt identificerbare og andre oplysninger som beskrevet iprivatlivspolitikken.

Partnerforpligtelser under GDPR

Den associerede virksomhed skal i forbindelse med behandlingen af ​​personoplysninger under sine aktiviteter træffe alle nødvendige foranstaltninger i henhold til artikel 32 (Sikkerhed for behandling) af Den Europæiske Unions Generelle Databeskyttelsesforordning (“GDPR”) for at beskytte sikkerheden og fortroligheden af Kundens personoplysninger behandlet af den, nemlig: under hensyntagen til den nyeste teknologi, omkostningerne ved gennemførelsen og arten, omfanget, konteksten og formålet med forarbejdning samt risikoen for varierende sandsynlighed og sværhedsgrad for rettigheder og friheder fysiske personer. Forhandler skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til risikoen.

Lovvalg

Disse regler reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark, og begge parter indsender hermed til disse domstolers ikke-eksklusive jurisdiktion.

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Webfronten
Herstedvang 8
2620 Albertslund

Tlf. 27 28 33 12
E-mail: info@webfronten.dk
CVR: 34941157

Scroll til toppen