Forside / Blog / Borger-apps bør tænkes nationalt og udvikles af brugerne

Borger-apps bør tænkes nationalt og udvikles af brugerne

Der bliver snakket meget om digitale selvbetjeningsløsninger som en gylden vej til øget borgerinddragelse. Men er de eksisterende løsninger med brug af mobilapps gode nok, og hvordan bør udviklingen af dem ideelt set foregå?

Statsminister Helle Thorning-Schmidt og mobil

Statsminister Helle Thorning-Schmidt og mobil (Foto: https://www.flickr.com/photos/hellethorningschmidt/)

Giv et praj til Albertslund Kommune

I Albertslund kan borgerne give kommunen et praj via mobilen, hvis der er et problem der bør løses. Det kan fx være et hul i vejen, manglende skiltning, generende beplantning osv. Det er umiddelbart en rigtig god idé og til dels nytænkende. Hvis man kan gøre det lettere for borgerne at indmelde problemer og samtidig spare ressourcer ved at flytte borgerhenvendelsen fra telefon til mail, så lyder det jo som en vaskeægte solstrålehistorie.

Foreløbig viser det sig imidlertid at de fleste borgere benytter telefonen til at ringe ind til kommunen, når de vil give et praj. Siden foråret 2012 har Albertlund Kommune modtaget 80 praj, hvoraf 2/3 af dem er foretaget via telefonen. Det lyder ikke specielt prangende, men det er dog en start i retning mod mere digital borgerbetjening og mindre telefonsupport. Giv et praj-appen er udviklet af Grontmij og den benyttes også i Vejle, Roskilde, Gentofte og København.

Nedenstående video viser hvordan Giv et praj-appen virker:

Giv et praj bør være landsdækkende

Der er mange gode takter i denne form for digital borgerinddragelse, men der er bestemt også et udviklingspotentiale. Hvorfor skal jeg fx hente en app til en specifik kommune? Hvad hvis jeg opdager et hul i vejen lige efter jeg har passeret bygrænsen? Som så meget andet ville den ideelle løsning være at Giv et praj var landsdækkende, så borgeren ikke skulle bekymre sig om, i hvilken kommune man var i. Ved hjælp af GPS findes den nøjagtige position, og app’en burde så selv sørge for at sende indberetningen til den rette kommune.

Jeg går ud fra at de fleste kommuner i forvejen får borgerhenvendelser om fx huller i vejen på den ene eller anden måde (i Albertslund bliver henvendelserne som sagt primært indtelefoneret på gammeldags manér). Alle kommuner er mig bekendt blevet så digitale, at de som minimum har en officiel e-mail-adresse, som en given indberetning fra Giv et praj-app’en kunne sendes til. Derfor er der for mig at se intet i vejen for at Giv et praj ikke kunne være landsdækkende som udgangspunkt. Det ville være til stor gavn for borgeren.

Denne landsdækkende tilgang ser ud til at være tilfældet for to andre apps med samme fokus. Det drejer sig om Intergraphs G!v et praj-app og Miracleas Hul i vejen-app. Rune Mejlvang omtaler G!v et praj-appen på sin blog “Manden fra kommunen”, hvor han bl.a. konkluderer:

“At borgeren slipper for at forholde sig til modtager-myndighed er en ret cool funktion – det  bør aldrig være borgerens opgave at finde frem til rette myndighed og modtager.” (Rune Mejlvang)

Men Rune problematiserer også tilgangen som er ikke-kommunal, og han omtaler afsenderen som “den glade giver”. Om det er derfor at G!v et praj ikke virker som om den er særlig udbredt ved jeg ikke, men den har i hvert fald også et udviklingspotentiale. Fx er det kun muligt at foretage anonyme indberetninger, så man får som borger ingen kvittering eller tilbagemelding på sit praj.

“Hul i vejen”-appen ser mere udbredt ud. I hvert fald er der registreret praj i en stor del af landets kommuner, men der er ikke nogen der er blevet løst, og det er kun 3 prajs der er blevet bekræftet i følge problemoversigten. Michael Hammel, der er webmaster i Dansk Cyklist Forbund, har imidlertid ikke meget til overs for “Hul i vejen”-appen. I en artikel på DR.dk kommenterer han problemet omkring de mange forskellige kommunale løsninger:

“Det er meget lidt brugervenligt. Man kan ikke forvente, at brugerne altid skal vide, hvilken myndighed der har ansvaret for et bestemt hul.” (Michael Hammel)

Enøjet cykelapp

Cyclistics mobile webapp

Cyclistics mobile webapp

Det er desværre ikke et enestående tilfælde at nutidens borgerrettede digitale services bliver markedsført en smule enøjet. Et andet eksempel fra Albertslund er app’en “Albertslund Cykelruteplanner“, som efter sigende skulle kunne hjælpe borgerne med at finde fra A til B via kommunens stisystemer. Det virker ikke særlig hensigtsmæssigt, at man som kommune kaster penge efter sådan et egoprojekt, når cykelture jo også nogen gange rækker ud over kommunegrænsen. For mig at se er det et alt for snævert kundegrundlag kun at målrette en app til en enkelt kommunes borgere. Et bredere samarbejde med nabokommuner, i regionen eller endnu bedre på landsplan ville være mere optimalt for borgerne.

Det virker da heller ikke som om at cykelapp’en har druknet Albertslund Kommune i succes, for i skrivende stund er der fx kun mellem 100 og 500 der har hentet app’en fra Google Play. Udover at app’en tilsyneladende er for snæver, så er den formentlig også blevet halet indenom af andre regionale og landsdækkende cykelprojekter som Supercykelstier, Google Cykelruteplan og ikke mindst Cyklistforbundets cykelruteplan Cyclistic. De har alle tre et sigte udover kommunegrænsen, og de to sidstnævnte er tilmed landsdækkende. At Cyclistic så ikke er en native app men derimod en mobil web app er en anden diskussion, som jeg ikke vil komme ind på her.

Involver brugerne i app-udviklingen

For at skabe den gode borgerrettede mobilapp, så mener jeg det er vigtigt at man som kommune, region, stat eller anden offentlig myndighed netop har borgeren i centrum gennem hele udviklingsprocessen. Og her mener jeg ikke det er nok blot at tænke sig til, hvad der vil være godt for borgerne, og hvordan man som myndighed kan spare ressourcer ved at flytte borgeren fra analog henvendelse til digital selvbetjening. Jeg mener faktisk at man bør involvere borgerne direkte i projektet, engagere dem aktivt så de føler ejerskab for idéen, og i det hele taget betragte borgerne som kunder, der skal opleve at produktet skaber værdi for dem i hverdagen.

Et sådan brugerinvolveringstiltag har jeg senest set hos Region Hovedstadens sundhedsprojekt “Grib om livet“, som er for patienter og pårørende med KOL eller type 2-diabetes. På Grib om livets Facebookside har de fx inviteret de over 4000 fans til en workshop om udvikling af en app, der kan gøre det nemmere at være patient i Region Hovedstaden:

På Grib om livets Facebookside inviteres borgere til at deltage i en workshop om udvikling af en app.

På Grib om livets Facebookside inviteres borgere til at deltage i en workshop om udvikling af en app.

Jeg synes det er et interessant tiltag, som i den grad rækker ud mod borgerne. Det bliver spændende at følge, hvor stor interessen blandt patienter og pårørende vil være til projektet.

Hent den officielle invitation, hvis du selv er interesseret i at deltage i workshoppen.

Har du eksempler på gode borger-apps som er udviklet i samarbejde med brugerne?

0/5 (0 Reviews)
Posted in

Torben Heikel Vinther

Jeg ejer webbureauet Webfronten, hvor jeg udvikler websites, tilbyder vedligeholdelsesaftaler og deler ud af min viden og erfaring om WordPress.

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig Webfrontens nyhedsbrev og få viden om, hvordan du optimerer din forretning på internettet, samt tips til WordPress.